+7 717 240 83 75
Астана
+27°C

Макс.: +29°

Мин.: +16°

Вт, 08.08.2023

МЕКТЕПТІҢ ӨЗІН-ӨЗІ БАҒАЛАУЫ ҚЫРКҮЙЕК 2023 ЖЫЛ

 • Білім беру ұйымының атауы, орналасқан жері
 • педагогтердің білімі туралы құжат, қайта даярлау туралы сертификаттар (бар болса);
 • Заңды тұлға өкілінің байланыс деректері (басшының аты-жөні және лауазымға тағайындау туралы бұйрық деректері)
 • педагогтердің штаттық кестесі және тарифтеу тізімі;
 • Құқық белгілейтін және құрылтай құжаттары (Білім беру ұйымдарының жарғысы)
 • біліктілік санатын беру/растау туралы білім басқармасының бұйрықтары;
 • Рұқсат құжаттары (Лицензия және (немесе) лицензияға қосымшалар)
 • Білім алушылар контингентінің сандық құрамы: (8-қосымшаға сәйкес басшының қолымен және мөрімен расталған)
 • педагог кадрлармен жасақталғандығы туралы мәліметтер. Әдістемелік ұсынымдарға 7-қосымшаға сәйкес басшының қолымен және мөрімен;
 • Оқу жұмыс жоспары
 • Тәрбие жоспары
 • Қосымша сабақтардың кестесі
 • ЕББҚ оқу жоспары, бағдарламасы
 • МТ қамтамасыз ету
 • Бухгалтерлік есептілік деректерінен негізгі құралдардың тізбесі, тізімдемесі
 • Оқу, көркем және ғылыми әдебиет қорының болуы туралы мәліметтер (12-қосымшаға сәйкес)
 • Негізгі орта, жалпы орта білім беру деңгейінде оқу курсы үшін емтихан хаттамасы (13-қосымшаға сәйкес)
 • конкурстар мен жарыстардың қатысушылары мен жеңімпаздарын дайындаған педагогтер
 • Шаруашылық жүргізу шартын растайтын құжат
 • Бейнебақылау шарты
 • Өрт қауіпсіздігі АКТ
 • СЭС қорытындысы
 • Медициналық қызмет көрсету (10-қосымшаға сәйкес)
 • Тамақтану объектісінің болуы туралы мәлімет (11-қосымшаға сәйкес)
 • Сауалнама
(9-қосымшаға сәйкес)
 • Вариативті компоненттің сабақ кестесі
 • Оқушының жетістіктері